Društvo upokojencev Gorje I URADNE URE: vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 19. uri v prostorih DU Gorje

Poverjeniki društva

ZASTOPNIKI VASI IN ZASELKOV

PODHOM

Zalokar Štefka
051 224 152     

SPODNJE GORJE

Taler Lojzka
031 783 218
04 572 58 55

SPODNJE GORJE, GRABEN in POLJANE

Repe Zdenka
031 325 391

MEVKUŽ in VIŠELNICA

Jan Silva
041 580 154 

Kozelj Jelka
04 5725 211

GRABČE in KRNICA

Ulčar Marija
04 
5725 838
068 600 801   

SP. in ZG. LAZE, PERNIKI, RADOVNA

Frčej Anica
040 816 961

ZGORNJE GORJE

Ambrožič Danica
041 804 658                      

Namestnica:
Larisi Fani
04 5725 710

POLJŠICA

Lipovec Darinka
04 
5725 272
070 636 224      

PRAPORŠČAK

 Kocjančič Jernej
04 5725 002
068 642 469

Društvo upokojencev Gorje I URADNE URE: vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 19. uri v prostorih DU Gorje

-+=