Društvo upokojencev Gorje I URADNE URE: vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 19. uri v prostorih DU Gorje

Organi društva

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA

PREDSEDNIK

Kobal Zoran
041 787 315

PODPREDSEDNICA

Mandeljc Danica
031 681 096

TAJNICA

Ratek Mojca
031 708 847

BLAGAJNIČARKA

Cerkovnik Danica
041 471 677

POHODNIŠTVO

Zalokar Zdravko
031 677 907

NADZORNI ODBOR

PREDSEDNIK

Jakopič Franci

NAMESTNIK

Torkar Slavica

ČLAN

Jerič Pavla

NAMESTNIK

Kunstelj Janez

ČLAN

Korošec Francka

NAMESTNIK

Pretnar Draga

ČASTNO RAZSODIŠČE

PREDSEDNIK

Cerkovnik Marjan

NAMESTNIK

Ulčar Marija

ČLAN

Pečar Berta

NAMESTNIK

Pečar Marija

ČLAN

Šimnic Anton

NAMESTNIK

Potočnik Marjana   

Društvo upokojencev Gorje I URADNE URE: vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 19. uri v prostorih DU Gorje

-+=